کابل شبکه VERITYمدل CATE5به طول 3متر

27,000 تومان 25,000 تومان

ویژگی های محصول

نوع کابل شبکه (لن )

طول کابل 3متر

موجود در انبار