کابل شبکه VERITYمدل CAT5Eبه طول 10متر

60,000 تومان 56,000 تومان

ویژگی های محصول

نوع کابل شبکه (لن )

طول کابل 10متر

موجود در انبار