کابل تبدیل USBبه V3به طول 1متر

8,000 تومان 7,000 تومان

ویژگی های محصول

طول کابل 1متر
نوع کابل ذوزنقه

موجود در انبار