سایر ویژگی ها

سبک و راحت مناسب تمام سنین طراحی شکیل و کارآمد قابل شست و شو مناسب محیط های مختلف