گزارش مشکل در اپلیکیشن

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.